BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL: Cynorthwyydd Cymorth Anghenion Arbennig Wrth Gefn – Cymorth Dysgwyr

  • Freelance
  • Anywhere

£9.81 yr awr:

BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL:
Yn ol y galw – Tymor Ysgol Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, llawn cymhelliant ac ymrwymedig i gefnogi plant ag anghenion arbennig yn yr ystafe
Bridgend

Source: