BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL: Swyddog Cymorth Dysgu (Dros Dro) – YGG Calon y Cymoedd

  • Freelance
  • Anywhere

£13,855 – £14,415 y flwyddyn:

BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL:
30 awr yr wythnos – Tymor Ysgol Dros dro am hyd at 1 flwyddyn Mae Corff Llywodraethol Ysgol Gymradd Gymraeg Calon Y Cymoedd yn dymuno penodi Swyddo
Bridgend

Source: